You are here

Dotacje unijne Opole

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z wielu narzędzi finansowych realizacji 'Strategii rozwoju województwa opolskiego'. Dotacje unijne Opole wykorzystuje efektywnie. Celem głównym, jaki stawiany jest podmiotom odpowiedzialnym za wdrażanie programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, jak też atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60