You are here

Dotacje unijne POIG 8.1 w 2012 roku

Dotacje Unijne POIG 8.1 w 2012 roku przyznawane są trzy razy. I runda kończy się 20 kwietnia 2012 r., II runda 17 sierpnia 2012 r., natomiast III runda 14 grudnia 2012 r. Na każdy z trzech naborów PARP przeznacza taką samą pulę środków, w wysokości 143,9 mln PLN. Warto spróbować sięgnąć po te pieniądze. W procedurze ubiegania się o refundację kosztów związanych z wdrażaniem e-usługi, warto skonsultować się z naszą firmą. nasi pracownicy pomogą w sporządzaniu wniosku oraz prowadzeniu rozliczeń po otrzymaniu dofinansowania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60