You are here

Dotacje unijne Poznań

Jak podaje portal Urzędu Miasta, pochodzące z PO KL dotacje unijne Poznań wykorzystał praktycznie najlepiej w kraju. Jednocześnie wszystkim Poznaniakom przypomniano, że z dniem 14 sierpnia 2012 r. podpisana została nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aby zapoznać się ze zmianami zapraszamy na stronę UM.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60