You are here

Dotacje unijne Rzeszów

Rozdysponowane w większości do tej pory dotacje unijne, Rzeszów zdobył w ramach RPO na lata 2007 – 2013. Program oparty jest na działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe jak i instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości. Rzeszów jako stolica województwa oczywiście zgarnął sporą pulę środków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60