You are here

Dotacje unijne Szczecin

Przeznaczone dla rozwoju miasta dotacje unijne Szczecin wykorzystał w dużej mierze na poprawę infrastruktury. Gmina Miasto Szczecin zrealizowała lub realizuje przedsięwzięcia finansowane ze środków dostępnych w latach 2004 – 2006 tj. przebudowę ul. Krzywoustego, ul. Autostrada Poznańska, zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowisk ul. Ku Słońcu oraz budowę ronda.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60