You are here

Dotacje unijne Wnioski 8.1

Dla młodych przedsiębiorców, chcących pozyskać dotacje unijne, wnioski 8.1 - składane w ramach Osi Priorytetowej 8 programu POIG są dobrą szansą, by wreszcie rozpocząć własną, a co najważniejsze dochodową działalność.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60