You are here

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1

Podmioty działające na rynku Polskim w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej ubiegać mogą się o szereg dotacji, jedną z nich są dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 mające na celu zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwach głównie w zakresie prac rozwojowych i badawczych, czyli tak zwanych prac B+R.

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 organizowane są w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 przeznaczonej dla przedsiębiorców, konsorcjum przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Składanie wniosku nieoderwanie wiąże się ze znajomością Regionalnego Programu Operacyjnego przypisanego dla poszczególnego województwa.

Zanim przedsiębiorstwo otrzyma dotację, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny podda analizie i ocenie zgłoszone projekty. Sprawdzi, czy zrealizowane zostały główne cele programu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60