You are here

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Jednym z niedawno ogłoszonych naborów wniosków jest ten w ramach poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD. Konkurs ten przeznaczony jest dla mikro-, małych, średnich, ale także dużych przedsiębiorstw. Dotacje unijne z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R mają szansę uzyskać beneficjenci zamierzający realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone dla prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub jako lidera konsorcjum we współpracy, np. z jednostkami naukowymi. Dotacje unijne z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R mogą zostać przeznaczone także na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60