You are here

Dotacje unijne z poddziałania 2.3.4

Dotacje unijne z poddziałania 2.3.4 przeznaczone są dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy funkcjonują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Całkowita pula środków w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 45 560 000,00 zł dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparciem zostaną objęte projekty, które głównie koncentrują się na uzyskaniu oraz realizacji ochrony praw własności przemysłowej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania unijnego. Zrealizuj swój projekt dzięki unijnym środkom. Poznaj naszą ofertę i podejmij współpracę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60