You are here

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 – realizowane są zarówno na szczeblu krajowym, jak również na szczeblach regionalnych.
Na szczeblu krajowym główne wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), natomiast na szczeblach regionalnych wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa.

Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji zwiększą efektywność wsparcia na rozwój eksportu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60