You are here

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 kwietnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorców”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działają w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój przeznaczone na lata 2014-2020.

Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie mikro przedsiębiorstwo rozumiane jest jako firma osiągająca obroty nie wyższe niż 2 mln EURO i zatrudniając nie więcej niż 10 pracowników, małe natomiast osiąga dochody wyższe niż 2 mln EURO (jednakże niższe niż 10 mln EURO). Firmy kwalifikujące się jako średnie przedsiębiorstwa osiągają dochody wyższe niż mikro i małe jednakże suma bilansowa nie może przekraczać 50 mln EURO.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mają na celu rozszerzenie działalności gospodarczej polegającej na wzroście innowacji i konkurencyjności międzynarodowej. Warto pamiętać, że podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe powinny mieć na uwadze minimalną i maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu.

Minimalna wartość wynosi 2 000 000 EURO, maksymalna dokładnie określona jest w § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR.

Marzysz o pozyskaniu dotacji unijnej na realizację Twojego projektu? Skorzystaj z naszej pomocy. Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam zdobyć ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60