You are here

Dotacje z NCBiR

Na lata 2014-2020 Unia Europejska zaplanowała wiele projektów i programów mających przyczynić się do rozwoju różnych dziedzin krajów. Jedną z ciekawych form są dotacje z NCBiR.

NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) jest jednym z ważniejszych organów mających na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Rok 2015 szykuje wiele szans dla przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania i zwiększenie konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacje oraz badania i rozwój. Proponowanych jest aż 17 konkursów, a wśród nich takie, których działania finansowane są w ramach kilku krajowych programów operacyjnych, m.in. Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, czy Polska Cyfrowa. Dotacje z NCBiR przyznawane będą jednostkom spełniającym bardzo ważne kryterium jakim jest przydatność, czy możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce gospodarczej.

Dotacje z NCBiR będą wspierały rozwój Polskiej Innowacyjności, a środki zostaną przeznaczone m.in. na: rozwój działów badań i rozwoju w przedsiębiorstwach, wsparcie rozwoju zdolnych studentów, czy projekty badawcze, których celem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60