You are here

Dotacje z UE

Chcąc pozyskać dotacje z UE, szczególnie w obszarze innowacyjnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw, często stajemy w obliczu wyboru - z którego działania skorzystać. Czy warto walczyć o środki z programów regionalnych, czy też głównych programów o zasięgu krajowym. Naszym zdaniem warto zgłaszać chęć udziału w ramach POIG, ponieważ środki przeznaczone w ramach konkursów są rozdysponowane na całą Polskę. Nie istnieje więc ryzyko, że w danym regionie zabraknie środków, natomiast w innym pozostaną one niewykorzystane, przez co my stracimy swoją szansę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60