You are here

Dotacje związane z eksportem

Dofinansowanie eksportu możliwe jest dzięki VI osi priorytetowej- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. “Paszport do eksportu” to tytuł działania 6.1.

Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli MŚP. Projekt ten składa się jakby z dwóch etapów:
- przygotowanie planu rozwojowego eksportu (usługi doradcze)
- wdrażanie planu rozwojowego eksportu.
W pierwszym etapie kwota jaką maksymalnie można otrzymać wynosi 10 000 zł, z kolei w etapie drugim to już 200 000 zł.

W ramach pierwszego etapu (w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu), usługi doradcze będą dotyczyć:
- analizy pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa;
- wskazania rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
- przeprowadzenia analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów i praktyk handlowych na wybranych rynkach docelowych;

Dofinansowanie w ramach drugiego etapu pozyskać można na:
- poszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
- pozyskanie niezbędnych dokumentów, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie produktów/usług na rynek,
- doradztwo w kwestii strategii finansowania działalności eksportowej i przedsięwzięć eksportowych,
- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na konkretnych rynkach docelowych.

Szanse na pozyskanie dofinansowania są tym większe, jeżeli przedsiębiorca posiada produkt/usługę będącą podmiotem eksportu i zdolną do konkurowania na rynkach zagranicznych. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie dotacji związanych z eksportem? W takim razie skontaktuj się z naszymi specjalistami i uzyskaj wszelkie niezbędne wiadomości.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60