You are here

Działalność gospodarcza dotacje

Nie tylko PO Kapitał Ludzki odpowiada na potrzeby osób chcących otworzyć firmę. Dzięki PO Innowacyjna Gospodarka aż 90% środków rocznie jest skierowanych na działania, których zadaniem jest wspieranie istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstw - przykładem może być Działanie 8.1. Aby mogła zostać założona działalność gospodarcza, dotacje z Działania 6.2 PO KL mogą nie być wystarczające Pomoc unijna to nie tylko ofiarowanie środków pieniężnych, ale także pomoc merytoryczna. Czasami warto samemu zainwestować w sam proces rejestracji firmy oraz zapewnić jej jakiś start, w końcu udzielane wsparcie finansowe może przybrać różną formę - od doradztwa w zakresie stworzenia nowego przedsiębiorstwa, przez udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych firm.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60