You are here

Działania 8.1 PO IG

W ramach działania 8.1 PO IG do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument rejestrowy. należy jednak wiedzieć, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 2012 roku nie musi załączać do wniosku dokumentu rejestrowego, ponieważ działalność taka od razu wpisana została do CEIDG. Jeżeli działalność jest starsza i była w zwykłym EDG to wpis należy załączyć.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60