You are here

Działania inwestycyjne podziałanie 1.5.1

Działania inwestycyjne podziałanie 1.5.1 RPO woj. dolnośląskiego to wpieranie innowacyjności procesowej oraz produktowej w przedsiębiorstwach sektora MŚP z województwa dolnośląskiego. Wsparte działania obejmują:
wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych usług bądź produktów,
wprowadzanie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym.

O wparcie z zakresu podziałania 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP" RPO woj.. dolnośląskiego mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z tego województwa oraz zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Alokacja na realizację programu to około 110 milinów złotych! To duże wsparcie, więc warto starać się o pozyskanie tych środków. Przypominamy, że wszyscy potrzebujący pomocy w pozyskiwaniu dotacji, mogą skorzystać z usług naszej firmy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60