You are here

Działanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 stworzone zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz I osi priorytetowej stawiającej na wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Program ten kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 zł, a maksymalna- 6 000 000 zł. Małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a średni przedsiębiorcy do 60%.

Działanie 1.4.2 przewiduje wsparcie projektów nastawionych na:
- rozbudowę istniejącego już przedsiębiorstwa
- utworzenie nowego przedsiębiorstwa
- utworzenie albo bezpośredni rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną
- nowatorską produkcje przedsiębiorstwa, związaną z wprowadzeniem dodatkowych produktów/usług lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Chcesz uzyskać więcej informacji związanych z działaniem 1.4.2? Skontaktuj się z nami, a eksperci udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji. Udział w projekcie daje bardzo dużą szansę na rozwój i naprawdę warto wziąć w nim udział.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60