You are here

Działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Wybory projektów, które wpisują się w działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej będą przeprowadzane w trybie konkursowym. Typy przedsięwzięć, których beneficjentami są mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa obejmują:

- opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych, pozwalających na udział przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
- przygotowanie analiz i opracowań w zakresie poszukiwania partnerów na rynkach docelowych,
- pozyskanie dokumentacji wymaganej do wprowadzenia produktów lub usług na określone rynki docelowe,
- opracowanie strategii finansowania działaniach związanych z eksportem,
- inwestycje w dostosowanie produktów i usług do wymagań rynków docelowych,
- udział w zagranicznych i rodzimych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
- organizowanie i udział w misjach gospodarczych za granicą,
- organizacja misji gospodarczych firm zagranicznych u przedsiębiorcy.

Wsparcie unijne przeznaczone na działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej przewiduje wykorzystanie dotacji, nie jest za to przewidywane wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych. Działanie 1.4 internacjonalizacja gospodarki regionalnej to szansa dla beneficjentów chcących zwiększyć handel zagraniczny MŚP w regionie, a przy tym konkurencyjność wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60