You are here

Działanie 1.1 A2 RPO

Przedsiębiorcy działający na terenie województwa dolnośląskiego mają szansę ubiegać się o dotację wspierającą innowacyjność. Działanie 1.1 A2 RPO to projekt, który umożliwi pozyskanie dofinansowania na zakup ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także na zakup specjalistycznych szkoleń, zlecenie wykonania analiz i usług doradczych. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty, które realizowane będą na terenie województw dolnośląskiego.

Działanie 1.1 A2 RPO daje możliwość pozyskania dotacji małym i średnim przedsiębiorcom oraz mikroprzedsiębiorcom działającym na terenie województwa dolnośląskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 2 lata.

Budżet projektu wynosi 6 mln euro. Przedsiębiorcy będą mięli możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych, którego minimalna wartość będzie wynosić 100 000 zł z kolei maksymalna 1 600 000 zł . Działanie 1.1 A2 RPO to ogromna szansa dla podmiotów, które działają w sektorze MŚP. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu firmy z rejonu województwa dolnośląskiego będą mogły znacznie zwiększyć poziom konkurencyjności i umocnić swoją pozycję wśród wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60