You are here

Działanie 1.1 A2 RPO dla województwa dolnośląskiego

W perspektywie finansowej 2007-2013 znaczny nacisk kładzie się na innowację. Jest to słowo kluczowe niemal w każdym projekcie dotacji. Działanie 1.1 A2 RPO dla województwa dolnośląskiego, również ma na celu wspieranie przedsiębiorstw właśnie pod kątem innowacyjności.

Wnioski na działanie można składać również w 2014 roku.

1.1 A2 PRO to program, którego priorytetem jest udzielenie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom planującym zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aby móc pozyskać dofinansowanie w jego ramach należy spełnić tylko trzy warunki: prowadzić działalność od co najmniej dwóch lat, w województwie dolnośląskim i planować realizację inwestycji również na jego terenie. Wszystkie przedsiębiorstwa spełniające kryteria mogą wziąć udział w konkursie, który potrwa od 20.07-2014 do 16.09.2014 roku. Wsparcie udzielane będzie na realizowanie projektów o minimalnej wartości 100 000 zł a maksymalnej 1 600 000 zł kosztów kwalifikowanych.

Działanie 1.1 A2 RPO dla województwa dolnośląskiego ma zapewnić rozbudowę już funkcjonujących już przedsiębiorstw, dywersyfikację produkcji i zmianę ich dotychczasowych procesów produkcyjnych a co za tym idzie podniesienie poziomu innowacyjności.

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60