You are here

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje ze środków Unii Europejskiej od zawsze stanowiły dla przedsiębiorców niepowtarzalną szanse na rozwój. Dofinansowania przyczyniły się do rozbudowy wielu firm i realizacji niezliczonej ilości projektów. Dlatego też ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków i rozpoczęty zostaje konkurs o dodatkowe środki przedsiębiorcy przystępują do pisania projektów i wniosków.

Podobnie jest i teraz. Zgodnie z harmonogramem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju już w kwietniu, czyli dokładnie za trzy miesiące będzie można składać wnioski na działanie
działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw. Program ma na celu wspierać innowacyjność polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie wyników i osiągnięć prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Szanse na pozyskanie funduszy mają Ci, którzy stworzą projekty obejmujące prace rozwojowe i działania przemysłowe związane z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej i wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw przewiduje dotacje na:

- rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności,
- zmianę procesu produkcyjnego,
- zmianę sposobu świadczenia usług,
- unowocześnienie wyposażenia firmy,
- budowę bądź przebudowę instalacji i urządzeń zapewniających oszczędność surowców i energii,
- informatyzację,
- dostosowanie przedsiębiorstw do norm i standardów europejskich.

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw to niepowtarzalna okazja. Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy fachowe porady w zakresie pozyskiwania dotacji oraz pomoc na każdym etapie ubiegania się o przyznanie środków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60