You are here

Działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców"

Działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców" to program, który zapewni przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, finansowe wsparcie dla planowanych przez nich inwestycji w ruchome środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane w mniejszym, bądź większym stopniu do innowacyjnych.

Nabór wniosków trwa od 20.07.2014 roku i coraz większa liczba przedsiębiorców wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie o dotację. Mogą oni dzięki dofinansowaniu pozyskać fundusze na zakup ruchomych środków i wnip, opłacenie szkoleń związanych z projektem czy usług doradczych ułatwiających jego realizację. Część z przedsiębiorców postanawia samodzielnie wykonać wszelkie czynności umożliwiające pozyskanie funduszy, jednak są i tacy, którzy chcąc zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dodatkowych środków decydują się na skorzystanie z pomocy specjalistów.

Jeżeli Państwo również chcą uzyskać wsparcie podczas planowania projektu na działanie 1.1 "inwestycje dla przedsiębiorców" oraz składania wniosków, nasza firma wykona dla Państwa tę usługę. Zajmujemy się udzielaniem porad związanych z tworzeniem projektu, kompletowaniem dokumentów oraz tworzeniem formularzy aplikacyjnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60