You are here

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ma na celu wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dotacje w tej kwestii przeznaczone są zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, co nie oznacza, że jeden z konkursów w ramach tego działanie nie może być zorganizowany np. tylko dla małych firm.
Warunkiem jest wpisanie danego projektu w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw dzieli się na dwa poddziałania:
- Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
- Poddziałanie 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

W latach 2015-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w poddziałaniu 1.1.1. możemy liczyć na ok 1, 88 mld EUR, zaś w poddziałaniu 1.1.2 – na blisko 657 mln EUR.
Warto starać się o dotację, ponieważ niesie to ogromną szanse na sukces twojego przedsiębiorstwa! Jeśli szukasz profesjonalnych porad, to skontaktuj się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60