You are here

Działanie 1.1.1 NCBiR

Działanie 1.1.1 NCBiR realizowane jest przez Program Operacyjny Inteligenty Rozwój z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych państw.

Działanie nosi nazwę: „PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA” i będzie przyznawane w ramach konkursów, w których beneficjenci zobowiązani będą do wypełnienia szeregu formalności, a w tym:

 • wprowadzenia wyników badań lub prac do własnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 • udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących praw własności przemysłowej w działalności prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż praw do wyników przeprowadzonych badań lub prac.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zagospodarowało ponad 1,6 mld złotych na dofinansowania.

  Uzyskane środki pieniężne w ramach programu działanie 1.1.1 NCBiR wykorzystać będzie można na badania naukowe, usługi badawcze, oprogramowanie, usługi doradcze, wynagrodzenia i urządzenia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego wynosi 2 mln złotych, maksymalna natomiast określona jest w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW.

  Z „poddziałania 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” skorzystać mogą firmy mające swoją siedzibę na terenie Polski.

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60