You are here

Działanie 1.1.1 w 2015 roku

Działanie 1.1.1 w 2015 roku trwać będzie od 4 maja do 31 grudnia. Przeznaczone będzie dla firm, u których średnioroczny obrót nie przekroczył 50 mln EURO, a średnioroczne zatrudnienie nie było wyższe niż 250 osób.

Działanie 1.1.1 w 2015 roku organizowane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Gospodarki, w którym prowadzona jest KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacja) obejmująca 19 podkategorii specjalizacji. NCBiR przeznaczy na dofinansowania ponad 1,6 mld złotych. Ma na celu zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i podniesienie konkurencyjności w stosunku do międzynarodowych kontrahentów. Działania będą się opierać na wdrażaniu coraz to nowych produktów i zwiększanie zagranicznych rynków zbytu.

Czynności te pozwolą zwiększyć wartość PKB i podnieść efektywność prowadzonej w podmiocie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Oferujemy pomoc w sporządzeniu elektronicznego wniosku na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nawet jeden dzień może mieć wielkie znaczenie dla Twojego projektu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60