You are here

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Regionalne Programy Operacyjne intensywnie wspierają przedsiębiorstwa w zakresie innowacji czy internacjonalizacji. Obecnie na wsparcie mogą liczyć beneficjenci programów, realizowanych w województwie podkarpackim oraz dolnośląskim.

Projektami z których można otrzymać dotacje są gównie:
- działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, realizowane z środków RPO woj. dolnośląskiego,
- działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania, realizowane z funduszy RPO woj. podkarpackiego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60