You are here

Działanie 1.4

Już rozpoczęło się działanie 1.4, realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego. Obejmuje ono wsparciem mikro, małych oraz średnich beneficjentów, prowadzących swoją działalność na terytorium Dolnego Śląska. Oferuje dotacje na działania wpierające internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wspierające rozwój eksportu firm.

Wiedząc jak ważne w dzisiejszej gospodarcze jest otwieranie się na nowe rynki oraz wzmacnianie eksportu, przedsiębiorcy powinni wykorzystywać takie szanse. Wystarczy tylko skontaktować się z nami, a pomożemy pozyskać dotacje z podziałania 1.4.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60