You are here

Działanie 2.3

Działanie 2.3 PO IR "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom z całej Polski, otrzymać wsparcie w zakresie zakupu innowacyjnych usług.

Działanie 2.3, a dokładnie podziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" to szansa na otrzymanie dofinansowanie aż do 80% kosztów kwalifikujących. Wartość dotacji jest jednak uzależniona od statusu jednostki i specyfiki projektu.

Celem programu jest wsparcie finansowane MŚP w zakupie usług, które mają pomóc wdrożyć innowacyjne rozwiązania w firmie. Usługi, na którą można otrzymać dofinansowanie mogą polegać na:
opracowaniu lub znaczącym ulepszeniu wyboru, usługi oraz sposobu produkcji,
opracowaniu nowego projektu wzorniczego.

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości, jakie stwarza działanie 2.3 PO IR, skontaktuj się z nami - pomożemy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60