You are here

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to forma dofinansowanie polskich przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, posiadające adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o wsparcie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60