You are here

Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka to szansa na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem własnego biznesu elektronicznego. Aby nastąpiła refundacja wydatki muszą być poniesione w okresie 24 miesięcy finansowania projektu przez UE. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 80% - dla osób poniżej 27 roku życia. Po więcej informacji warto udać się do firmy, od lat zajmującej się tworzeniem wniosków, której pracownicy na bieżąco śledzą rozporządzenia określające warunki otrzymania dofinansowania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60