You are here

Działanie 8.1 weksel in blanco

W ramach Działanie 8.1 weksel in blanco, podpisywany jest w momencie wystosowania pozytywnej oceny składanego wniosku o dofinansowanie. Weksel in blanco jest to weksel zaopatrzony w podpis wystawcy, lecz niewypełniony zupełnie, względnie nieposiadający niektórych cech, jakich prawo wymaga dla ważności weksla.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60