You are here

Działanie Horyzont 2020

Działanie Horyzont 2020 to największy w historii program, który ma na celu finansowanie badań naukowych innowacji na obszarze Unii Europejskiej. Chodzi tu o stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Działanie Horyzont 2020 posiada ogromny budżet, który wynosi 80 mld euro. Powstał specjalny program - Pakt dla Horyzontu 2020. Wynikło to z propozycji Ministerstwa Nauki. Ponad 340 jednostek naukowych zobowiązało się do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych.
Innowacja to bardzo ważna kwestia dla naszego kraju. Polska, jeśli chodzi o innowacyjność jest daleko za państwami, w których bardzo szybko następuje rozwój technologiczny. Dlatego też powstało działanie Horyzont 2020, które będzie finansowało badania naukowe i innowację.

Cele Horyzontu 2020 to:

 • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej, w tym e-infastruktury,
 • wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych,
 • działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców,
 • bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka,
 • finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i wyłaniających się technologii .
 • To tylko niektóre z licznych celów działania Horyzont. Zachęcamy do starania się o dotacje, ponieważ jest to ogromna szansa zarówno dla Twojego przedsiębiorstwa jak i dla całej Polski.

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60