You are here

Działanie POIR

Na czym polega działanie PO IR? Czego i kogo dotyczy? Otóż jest to ogólnie rzecz ujmując pomoc. Nasuwa się pytanie, jaka pomoc, od kogo i dla kogo. W tym przypadku sprawa dotyczy pomocy finansowej od Unii Europejskiej dla Polski. Działanie PO IR ma zapewnić szybszy rozwój gospodarczy w naszym kraju.

Programy Operacyjne stworzone na potrzebę dofinansowania wyznaczonego na lata 2014 – 2020, wiążą się z ulepszeniami w dziedzinach takich, jak ochrona środowiska, inteligentny rozwój, wiedza, edukacja, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Polska Techniczna.
Wszystkie te dziedziny wymagają pewnego rodzaju poprawek i ujednolicenia obowiązujących zasad. Napędzenie gospodarki w naszym kraju powinno być sprawą priorytetową każdego Polaka. Wszyscy na tym skorzystamy. Rozwój Polski wiąże się z podniesieniem standardów życia. To z kolei oznacza większy popyt na towary i usługi. Można więc stwierdzić, że przedsiębiorcom będzie żyło się lepiej. Możliwość rozwoju firm to jedna z wielu zalet Programów Operacyjnych. Z drugiej strony, skorzystają na tym również konsumenci, którzy w pełni będą mogli zaspokoić swoje potrzeby, ponieważ na rynku będzie pod dostatkiem wszystkich towarów.

Bardzo ważne jest, aby mądrze i rozsądnie wykorzystać dotacje przydzielone na lata 2014-2020. Podążając zgodnie z założeniami i dostosowując działania do celów, za kilka lat Polska powinna być krajem, który będzie mógł w pełni konkurować z pozostałymi państwami należącymi do Unii Europejskiej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60