You are here

Działanie RPO WM 1.5

Działanie RPO WM 1.5 ma na celu wspierać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, prowadzące swoją działalność gospodarczą na terenie województwa Mazowieckiego.

Mogą one ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Unia Europejska na działanie RPO WM 1.5 przeznaczyła aż 6 mln EUR, z których 4 mln trafią do małych i mikro podmiotów, a pozostała część do przedsiębiorstw średniej wielkości. Wnioski aplikacyjne, umożliwiające staranie się o dotację składać będzie można od 30 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Formularze aplikacyjne wezmą udział w zamkniętym konkursie, który rozstrzygnięty zostanie w czwartym kwartale 2014 roku.

Wnioski będzie można sporządzić samodzielnie lub z pomocą specjalistów. Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w konkursie oraz zleceniem pisania formularza aplikacyjnego o dotację na działanie RPO WM 1.5 profesjonalistom, zapraszam do kontaktowania się z naszą firmą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60