You are here

E-biznes mazowieckie

Mając na uwadze e-biznes, mazowieckie przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG radzą sobie bardzo dobrze na polskim rynku e-usług. Instytucją finansującą w województwie mazowieckim jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O dofinansowanie w ramach działania, przyznane przez FMŚP mogą ubiegać się firmy, mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, oraz działają na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60