You are here

EaSI

EaSI to unijny program, za którego pośrednictwem podejmowane będą działania na rzecz innowacji społecznych, ale przede wszystkim zatrudniania. Realizowane będą one w ramach trzech osi priorytetowych:

1. PROGRES
Ma zapewnić wprowadzenie ulepszeń w kwestiach polityki społecznej i zatrudniania poprzez walkę z bezrobociem, poprawę warunków pracy, czy organizowanie opieki społecznej.

2. EURES
Głównym calem działań w tej osi ma być podniesienie poziomu mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej.

3. MIKROFINANSOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA
Za jej pośrednictwem zostanie zwiększona dostępność do mikropożyczek i mikrokredytów dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem społecznym, które chcą między innymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

EaSI przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60