You are here

Eternit dotacje

Dofinansowanie na usuwanie eternitu obejmuje zdjęcie eternitu dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub tylko odbiór wcześniej zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele nieruchomości nie prowadzący działalności gospodarczej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60