You are here

EURES

EURES to jedna z osi priorytetowych programu EaSI (Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), którego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Program ten przede wszystkim ma zapewnić odpowiednią opiekę społeczną, przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także przyczyniać się do poprawy warunków pracy.

EURES to druga oś priorytetowa, która związana jest z mobilnością zawodową w UE. Do jej celów należy wspieranie Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej, która zapewnia informacje, doradztwo oraz usługi rekrutacyjne dla pracodawców i osób, które poszukują pracy. Oś ta posiada trzy sekcje tematyczne:

  • Transparentność ofert pracy, aplikacji o pracę, a także informacji z nimi związanych
  • Rozwój usług na rzecz rekrutacji pracowników
  • Partnerstwa transgraniczne

Do grupy odbiorców, w ramach tej osi, należą głównie władze lokalne, regionalne i krajowe, urzędy pracy czy organizacje, które zrzeszają partnerów społecznych.

Oprócz osi EURES, program EaSI posiada też oś PROGRESS oraz Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczną.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60