You are here

Europa 2020

Głównym celem Unii Europejskiej stało się dokonanie wszelkich starań, aby szybko i skutecznie wyjść z kryzysu i stworzyć warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudniania.

Z tego powodu została stworzona i opracowana Europa 2020. Celem Strategii: „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego. Obejmuje trzy wzajemnie powiązane ze sobą priorytety:
- rozwój intelektualny- jest to rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji , przy bardziej efektywnym innowacjom na edukację, badania naukowe.
- rozwój zrównoważony – będzie wspierał gospodarkę poprzez efektywne korzystanie z jej zasobów sprzyjającemu środowisku, a także poprzez zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu- ma za zadanie wspierać gospodarkę na wysokim poziomie zatrudnienia, a także zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej. Priorytet kładzie szczególny nacisk na tworzenie miejsc nowych pracy i ograniczenie ubóstwa.

Strategia koncentruje się na 5 przyszłościowych celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz z zakresie klimatu i energii.
Aby Europa 2020 przyniosła oczekiwane rezultaty, został ustalony skuteczny system zarządzania gospodarczego, który ułatwi operowanie działaniami politycznymi na szczeblu unijnym i krajowym.

Jeżeli chcesz uzyskać szczegóły dotyczące programu operacyjnego Europa 2020 lub chcesz poznać inne programu skontaktuj się z Nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60