You are here

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to fundusz, który ma na celu niesienie pomocy na rzecz pracowników, którzy zostali dotknięci zwolnieniami grupowymi. Pula środków jaka przeznaczona została na ten projekt w latach 2014-2020 to kwota 150 mln euro. Fundusz pokrywać będzie w szczególności koszty projektów, które będą miały na celu pomoc zwolnionym osobom.

Jednostki gospodarcze, które dotknięte są problemem zwolnienia grupowego będą miały możliwość skorzystania z takich narzędzi jak:
- pomoc w znalezieniu pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- szkolenia,
- mentoring oraz coaching,
przedsiębiorczość i rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Wszystkie podmioty gospodarcze powinny pamiętać o tym, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji nie zajmuje się dofinansowaniem środków ochrony socjalnej w formie emerytur czy też zasiłków. Z świadczonej pomocy skorzystać mogą pracownicy, którzy zostali zwolnienie ale także młodzi ludzi pozostający bez pracy. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ma za nadrzędne zadanie zmniejszenie problemu bezrobocia w regionach gdzie ten problem przyjmuje największą skalę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60