You are here

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe UE, które wspiera zatrudnienie w państwach członkowskich, a także promuje spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego to około 10 % całego budżetu unijnego.

EFS to jeden z unijnych funduszy strukturalnych. Ich celem jest wzrost spójności społecznej i dobrobytu w każdym regionie UE. Fundusze takie to finansowe narzędzia redystrybucyjne wspierające spójność społeczną całej Europy przez koncentrowanie wydatków w obszarach słabiej rozwiniętych. Europejski Fundusz Społeczny w szczególności wydaje środki na tworzenie nowych miejsc pracy w unii. Cel ten realizuje się współfinansując krajowe, regionalne oraz lokalne projekty przyczyniające się do powiększenia stopy zatrudnienia, poprawy jakości miejsc pracy oraz do polepszenia integracji na rynku pracy na szczeblu nie tylko krajowym, ale również regionalnym.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60