You are here

Finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1

Zastanawiasz się jak wygląda finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1? Pozwól, że wyjaśnię Ci kilka kwestii związanych z tym programem i przedstawię Ci kilka informacji, jego cele czy założenia, niezbędnych dla każdego kto rozważa opcję skorzystania z opcji, które ono stwarza.

Działanie 1.1 ma za zadanie podnoszenie jakości w zakresie badań i innowacji oraz udoskonalanie infrastruktury badań w naszym kraju. Jest ono finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma ono za zadanie wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, sektorem publicznym a przedsiębiorstwami.

Jest to działania stanowiące kontynuację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój opracowanego na lata 2014-2020. Głównym jego założeniem jest podniesienie poziomu jakościowego polskich towarów i usług. Finansowane więc z jego budżetu są działania B+R oraz wszelkie działania związane z wprowadzeniem zmian do procesów produkcyjnych, których założeniem jest podniesienie polskich norm i standardów. Następnym założeniem jest pomoc we wprowadzaniu i wdrażaniu naszych krajowych usług i produktów na rynki zagraniczne a co za tym idzie zwiększenie poziomu ich eksportu.

O finansowanie mikroprzedsiębiorstw w działaniu 1.1 można będzie starać się już od kwietnia, to właśnie wtedy ruszy nabór wniosków. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i próby pozyskania dodatkowych środków na rozwój firmy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60