You are here

Fundusz europejski 2014

Fundusz europejski 2014-2020 przewiduje dla Polski 82,5 mld euro. Programy w ramach, których będą wykorzystywane środki unijne :
- Program Infrastruktura i Środowisko
- Program Inteligentny Rozwój
- Program Polska Cyfrowa
- Program Wiedza Edukacja Rozwój
- Program Polska Wschodnia
- Program Pomoc Techniczna

Pieniądze wykorzystane zostaną na mi.in.: badania naukowe, kluczowe połączenia drogowe (drogi ekspresowe, autostrady), transport przyjazny środowisku (transport publiczny, kolej), cyfryzację (szerokopasmowy dostęp do Internetu), aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości.

Poziom dofinansowania unijnego w województwach mało rozwiniętych będzie sięgać 85 proc., na Mazowszu 80 proc. Ponadto podatek VAT będzie podlegać refundacji, ponieważ jest tzw. kosztem kwalifikowanym.

Dotacje unijne mają na celu zwiększyć konkurencyjność gospodarki, poprawić spójność społeczną i terytorialną kraju, podnieść jego sprawność. Najwięcej pieniędzy z dotacji przeznaczymy w tych latach na wsparcie przedsiębiorstw i innowacyjność.

Samorządy województw będą dysponować w latach 2014- 2020 większymi środkami (o 15 proc.) w porównaniu z ubiegłym projektem unijnym (na lata 2007-2013).

Nowy budżet zakłada inwestycje w miasta. Głównie inwestycje będą dotyczyć ekologicznych środków transportu miejskiego oraz gospodarki nisko-emisyjnej.

Funduszu Europejski 2014 jest idealną okazją do skorzystania ze wsparcia finansowego.
Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z nami. Pomożemy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60