You are here

Fundusz Łącząc Europę

CEF (z angielskiego Connecting Europe Facility) zwany również jako Fundusz Łącząc Europę, to program wspierający rozwój sieci transportowej, energetycznej i komunikacyjnej. Środki przeznaczone na ten cel można wykorzystać w latach 2014-2020 na budowę i modernizację infrastruktury z zakresu transportu, energetyki, telekomunikacji. Wynoszą one ok. 26 mld euro.

Zadaniem funduszu będzie uzyskanie zrównoważonego wzrostu, co ma się przyczynić do: integracji społeczeństwa europejskiego, wzrostu konkurencyjności, stworzenia środowiska sprzyjającego inwestycjom publicznym i prywatnym. Dodatkowo ma on pomóc w działaniach mających na celu zmniejszenie degradacji środowiska.

Fundusz Łącząc Europę skupi się na trzech sprawach:
- Transporcie. W tym zakresie nastąpi: unowocześnienie infrastruktury transportowej, utworzenie połączeń, których jeszcze brakuje. Działania te poprawią połączenia pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przyczyniając się do polepszenia warunków przepływu osób i towarów na jej terenie.
- Energetyce. Działania w ramach tego sektora pomogą w poprawie bezpieczeństwa energetycznego i przesyle energii ze źródeł odnawialnych na terenie Europy.
- Telekomunikacji. Głównym celem jest wspieranie inwestycji w szybkie szerokopasmowe sieci i usługi cyfrowe.

Środki jakie Polska otrzymuje od Unii Europejskiej, są ogromne. Nie można zmarnować takiej szansy. Czas szybko leci, nie zwlekaj. Już dziś możesz starać się o wsparcie. W pozyskiwaniu dotacji może pomóc ci nasza firma. Zachęcamy do współpracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60