You are here

Fundusze Europejskie Kapitał Ludzki

Fundusze Europejskie: Kapitał Ludzki to program operacyjny, realizowany w ramach NSRO 2007-2013, obejmujący całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Zgodnie z tą właśnie strategią rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów przez gospodarkę, a tym samym uzupełnia inne programy Unii, tj. POIG w wywieraniu wpływu na podwyższenie konkurencyjności krajowej gospodarki.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60