You are here

Fundusze Europejskie Małopolska

Fundusze europejskie Małopolska wykorzystuje z dużym potencjałem. Jednym z projektów, realizowanych ostatnio w województwie jest „Mój Rynek. W ramach tego projektu ponad 16 mln PLN przeznaczonych zostało na remont małopolskich targowisk. Łącznie planuje się remont 19 targowisk. Zarząd Województwa zatwierdził projekty, jakie wnioskodawcy złożyli w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60