You are here

Fundusze UE na edukację

Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę jak ważne dla rozwoju gospodarczego ale także cywilizacyjnego jest wykształcenie. Dlatego też na nową perspektywę finansową przygotowała fundusze UE na edukację, które przydzielane będą za pośrednictwem Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój.

Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w naszym kraju i mobilności pracowników oraz poprawa spójności polskiego społeczeństwa, poprzez walkę z ubóstwem i wykluczeniem. Podjęte zostaną również działania, których zadaniem będzie inwestowanie w edukacje, umiejętności oraz promowanie uczenia się przez całe życie. Wzmocniony zostanie potencjał instytucjonalny oraz skuteczność administracji publicznej.

Już niebawem ruszą nabory wniosków o datację w ramach PO WER, a czy fundusze UE na edukację zostaną dobrze wykorzystane przekonamy się dopiero za kilka lat.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60