You are here

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej zmieniają polską rzeczywistość, bardzo często można się spotkać z takim zdaniem w różnych publikacjach, środkach masowego przekazu. Skąd wzięło się to stwierdzenie i czy rzeczywiście jest prawdziwe?
Polska od lat korzysta z pomocy środków europejskich, dzięki wsparciu jakie jest przekazywane z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostało wiele inwestycji, z których skorzystały lokalne społeczności ale także wszyscy obywatele Polski. Przedsiębiorstwa się rozwinęły, wprowadziły nowe, wysoko innowacyjne technologie a obywatelom żyje się lepiej.

To nie koniec unijnego wsparcie, na lata 2014-2020 Polska pozyskała kolejne fundusze Unii Europejskiej w wysokości 82,5 mld euro, które wykorzystane zostaną w poszczególnych programach. O dotację podmioty gospodarcze będą miały szansę ubiegać się w ramach 6 programów krajowych i 16 programów regionalnych. Podjęte działania będą miały na celu wsparcie takich dziedzin jak:
- innowacyjność,
- przedsiębiorczość,
- infrastruktura,
- środowisko naturalne,
- odnawialne źródła energii,
- cyfryzacja.

Według przewidywań fundusze Unii Europejskiej pozyskane na lata 2014-2020 mają na tyle zmienić polską gospodarkę, że po ich wykorzystaniu Polska będzie znajdować się w grupie państw, które pomocy z Unii Europejskiej nie będą już potrzebować. Czy uda się zrealizować zamierzony cel? Jeśli jednostki gospodarcze w dalszym ciągu z takim zapałem będą brać udział w ogłaszanych naborach Polska znajdzie się na najlepszej drodze do osiągnięcia sukcesu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60