You are here

Fundusze unijne

Fundusze unijne, gwarantujące rozwój regionów, na które składają się trzy podstawowe, a więc EFS, EFRR oraz FS, przeznaczają środki na wzrost konkurencyjności regionów oraz wzrost efektywności gospodarki. Jak wiadomo w Polsce sektorem, który wytwarza większość PKB jest sektor MŚP. Dlatego w ramach podniesienia efektywności to własnie on powinien zostać najlepiej dofinansowany. Sytuacja gospodarcza Polski daje młodym przedsiębiorcom mało szans, by zacząć prowadzić własny biznes, lecz i te istnieją - przykładowo w postaci dotacji unijnych. W ramach PO IG przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację na rozwój firmy - głównie w programach regionalnych, czy też wprowadzenie do niej innowacji - programy krajowe, przykładowo Działanie 8.1 - polegające na przyznawaniu dotacji na e-biznes. Nasza firma chętnie pomoże w zdobyciu środków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60